Privacy verklaring

Privacy verklaring

Mondzorg van As verwerkt medische gegevens van patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In ons privacyreglement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten u heeft als betrokkene. Verder vindt u onderstaand de privacy- en cookie verklaring van onze website. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met Freddy van As via praktijk@mondzorgvanas.nl.